Avaleht | Sisukaart  
  2006.a kevad

Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse toetusel

2006.a kevad:

“Tulin, nägin –võtsin üles!”

 • osalesid -9 kooli (Voore Põhikool, Palamuse Gümnaasiumi, Sadala Põhikool, Laiuse Põhikool, Kallaste Keskkool, Alatskivi Keskkool, Torma Põhikool ja Vaimastvere Põhikool) 7.-9. kl õpilased, ca 530 õpilast ja õpetajat.
 • koristati 25.aprillist kuni 10.maini 2006 kooli poolt etteantud marsruudil, jäätmeid
  korjati teeäärtest kokku 8,960 t.
 • kõige rohkem korjati: suitsupakke, nö “lõunasöögi pakendeid" (saia-leiva kilekotte ja
  vorstipakendeid), pandimärgita klaaspudeleid.

,,Korraldatud jäätmeveoga kaasnevad muudatused Jõgeva- ja Tartumaal”

 • 8 infopäeva, ajavahemik: 17.aprill- 11.mai 2006
 • Infopäeval esinesid RagnSells AS esindajad ja Jõgevamaa Keskkonnateenistuse jäätmespetsialist Moonika Aunpuu.
 • Infopäeval jagati infovolidikuid, 4000 tk eesti keeles ja 1000 tk vene keeles.

,,Ohtlike jäätmete kogumine Jõgeva- ja Tartumaal”

 • teostas Epler&Lorenz AS
 • kogumisringid Torma, Jõgeva, Saare, Palamuse ja Alatskivi vallas ning Kallaste linnas
 • infovoldikud 5000 tk (4000 tk eesti keeles ja 1000 tk vene keeles)
 

  by hansanet