Avaleht | Sisukaart  
  Arhiiv

14.07.2018 Peipsiääre vallas Pala ja Peipsiääre piirkonnas korraldatud jäätmevedu alates 01.10.2018
01.07.2018 "Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018-2023" avalik väljapanek
26.01.2018 Projektijuhi ametikoha täitmiseks
07.12.2017 Korraldatud jäätmevedu talvisel ajal
09.10.2017 Mustvee linn, Kasepää, Avinurme, Saare ja Lohusuu valla elanikud saavad kasutada Torma prügila piirkondliku jäätmejaama
09.10.2017 Torma, Jõgeva ja Palamuse valla elanikud saavad kasutada Jõgeva linna jäätmejaama
29.06.2017 Lihthange ,,Ohtlike jäätmete kogumisringid MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus territooriumil 2017.a. sügisel"
13.06.2017 Kasepää ja Lohusuu valdade elanike ning ettevõtjatele
20.04.2017 Kasepää ja Lohusuu valdade elanike ning ettevõtjatele
18.01.2017 Tarbi toitu targalt
24.11.2016 Kasepää ja Lohusuu valdade ühine jäätmekava 2017-2020 avaliku väljapaneku ja istungi tulemuste teavitamine
24.10.2016 Kasepää ja Lohusuu valdade ühine jäätmekava 2017-2020 avalik väljapanek
15.09.2016 Al 01.10.2016 uus korraldatud jäätmeveo periood
13.09.2016 SAARE VALLAS 17.septembril 2016.a OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISAKTSIOON
01.09.2016 Al 01.10.2016 uus korraldatud jäätmeveo periood
29.08.2016 10.septembril 2016 Palamuse vallas ohtlike jäätmete kogumisring
29.08.2016 10.septembril 2016 Vara vallas ohtlike jäätmete kogumisring
22.08.2016 Torma vallas 3.septembril 2016 ohtlike jäätmete kogumisring
08.08.2016 Eterniidi kogumisest veelkord
01.08.2016 27.augustil 2016 Alatskivi vallas ohtlike jäätmete kogumisring (lisatud marsruut ja peatumisajad)
01.08.2016 20.augustil 2016 Jõgeva vallas ohtlike jäätmete kogumsiring (lisatud marsruut, peatumisaeg)
18.07.2016 Korraldatud jäätmevedu alates 01.10.2016
20.06.2016 Soovime hinnapakkumist Vara vallas ohtlike jäätmete kogumsiringi läbiviimiseks, 2016 sügisel
20.06.2016 Soovime hinnapakkumist Torma vallas ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks, 2016 sügis
20.06.2016 Saare vallla ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks hinnapakkumiseks, 2016 sügis
20.06.2016 Palamuse valla ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks hinnapakkumised, 2016 sügis
20.06.2016 Soovime hinnapakkumist Jõgeva vallas ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks, 2016.a sügis
20.06.2016 Alatskivi valla ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks on võimalik teha hinnapakkumisi
09.06.2016 Eterniidikogumisest
29.04.2016 Jõgeva, Alatskivi, Torma, Saare ja Palamuse valla elanikele, kel oli huvi eterniidikogumise vastu
20.04.2016 VÄHENEVA RESSURSITASU TÕTTU KIK KESKKONNAPROGRAMMI TEIST TAOTLUSVOORU EI AVA
23.03.2016 Oktoobri keskpaigast kuni novembri lõpuni 2015.a. viidi läbi küsitlus
22.02.2016 Tabivere valla jäätmevaldajatele infopäeva teade!
18.02.2016 Teade korraldatud jäätmeveo infopäeva toimumisaja ja -koha kohta, Kallaste linnas!
21.01.2016 Eterniidi kogumine 2016 a sügisel
13.01.2016 Tabivere vallas ja Kallaste linnas korraldatud jäätmevedu
30.10.2015 Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020
20.10.2015 Palun vastake küsimustikule!
10.09.2015 Jäätmekava avalikustamise tulemustest
09.07.2015 Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020
12.05.2015 Kompostimine!
30.03.2015 OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGID 2015.a KEVADEL
30.03.2015 Avinurme valla ja Alatskivi valla OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING, 30.05.2015
30.03.2015 Jõgeva valla OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING, 23.mai 2015
30.03.2015 Palamuse vallas OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING, 16.05.2015
30.03.2015 Torma vallas OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI TOIMUB 9.mail 2015
30.03.2015 Saare valla OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING 25.aprill 2015
30.03.2015 Vara valla ohtlike jäätmete kogumisringi kuulutus, 2015..a kevadeks
29.01.2015 Korraldatud jäätmeveo hinnad
27.01.2015 Uued hinnad korraldatud jäätmeveo piirkonnas, alates 01.03.2015
12.01.2015 Ohtlike jäätmete kogumisring 2015.a kevadel
31.12.2014 NB! Korraldatud jäätmeveo vabastuste kohta
21.11.2014 Võimalusi/nippe jäätetekke vältimiseks ja vähendamiseks
26.08.2014 Ohtlike jäätmete kogumisring (ajagraafik ja marsruut valdade kaupa), 2014.a sügisel
11.08.2014 Soovime hinnapakkumist 2015 kevadel ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks
28.05.2014 Tee lõket nii, et see tervist ei rikuks!
28.05.2014 Laste projekt ,,MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna lasteaedade ja lasteaed-algkoolide jäätmealaselt tegevusterohke aasta" sai selleks korraks läbi
14.05.2014 Projekti ,,MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna lasteaedade ja lasteaed-algkoolide jäätmealaselt tegevusterohke aasta" tublimad meisterdajad selgunud!
02.05.2014 Palume lasteaialaste ja kolme algkooli laste meisterdusi vaatama!
28.04.2014 NB! Põllumeestele vajalik artikkel
13.01.2014 Uus juhatuse esimees
18.12.2013 Jõulutervitused MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
12.12.2013 Laste projekt ,,MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna lasteaedade ja lasteaed-algkoolide jäätmealaselt tegevusterohke aasta" on poole peal
21.11.2013 Kallaste linna jäätmekava 2013-2018 vastu võetud
08.11.2013 Kallaste linna jäätmekava 2013-2018
09.10.2013 Jõgevamaa koolidele!!!!
08.10.2013 Kallaste linna ,,Jäätmekava 2013-2018 " avalikustamine
06.08.2013 Ohtlike jäätmete kogumisring 2014.a kevadel
14.06.2013 Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale
21.05.2013 Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse toetusel
29.04.2013 Palamuse ja Saare valla ohtlike jäätmete kogumisringi kuulutus, 2013. a kevad
29.04.2013 Jõgeva valla ohtlike jäätmete kogumisringi kuulutus 2013.a kevadeks, 11,mai toimub kogumisring
19.03.2013 Vara valla ohtlike jäätmete kogumisringi kuulutus, 2013. a kevadeks
19.03.2013 Torma ja Alatskivi valla ohtlike jäätmete kogumisringi kuulutus, 2013.a kevad
25.02.2013 Ohtlike jäätmete kogumisring 2013.a kevadel
01.02.2013 Kallaste linn taas MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige
28.12.2012 20,jaanuar 2013
03.12.2012 Tuhka ära pane olmeprügikonteinerisse!!!
30.11.2012 Ilmastikuolust jääb mõnes kohas prügi vedamata!
09.10.2012 NB!!! Lasteaiad ja algkoolid!!!! Huvitav lehekülg 5-10 a lastele!!!!
03.08.2012 Soovime hinnapakkumist ohtlike jäätmete kogumisringi 2013.a kevade jaoks
26.04.2012 Teade korraldatud jäätmeveost perioodiliselt vabastatule!!!
16.04.2012 Ohtlike jäätmete kogumisaktsioon 2012
05.03.2012 Soovime hinnapakkumist soojakutele!
05.03.2012 Soovime hinnapakkumist ohtlike jäätmete konteinerile
05.03.2012 Soovime saada hinnapakkumist 3-le 14 m3 ja 2-le 7m3 konteinerile + transport
20.01.2012 Prügivedu talvel!!!!!!
17.01.2012 Jõgeva valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldajad!!!!!
12.01.2012 20.jaanuar 2012 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud/liitunud
22.12.2011 Kauneid Jõule, lõbusat aastavahetust ja paremat uut aastat!
30.11.2011 Teadmiseks KOJV veograafikutest!
10.09.2011 AS Ragn-Sells viib alates 01.10.2011 piirkonnas läbi korraldatud jäätmevedu
15.07.2011 Korraldatud jäätmevedu
31.12.2010 2011. aasta ohtlike jäätmete kogumisaktsioon
17.09.2010 Kogumisplatsid
13.04.2010 2010. aasta kevade ohtlike jäätmete kogumisaktsioon
05.04.2010 Uus ühine Jäätmekava!
26.10.2009 Vara valla komposteerimisplatsi ehitamise omanikujärelevalve tegija- soovime hinnapakkumist!
19.08.2009 Vara valla komposteerimisplatsi ehitamine - soovime hinnapakkumisi!
12.08.2009 Ühise jäätmekava eelnõu
11.08.2009 Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Pala, Palamuse, Saare, Torma, Vara valdade ja Mustvee linna ühine jäätmekava avalikustamine
10.08.2009 SAAB TEHA HINNAPAKKUMIST 2010 A KEVAD PLANEERITAVALE OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGILE
28.06.2009 Avinurme, Jõgeva ja Pala vallas suuregabariidiliste jäätmete konteiner
16.06.2009 Korraldatud jäätmeveo vabastused!!!!
17.02.2009 Suur prügi sorteerimise tabel!!!!!!
30.07.2008 Korraldatud jäätmeveo artikkel
17.07.2008 Korraldatud jäätmeveo infopäevad
09.06.2008 Korraldatud jäätmeveo konkursi edukama pakkuja otsus
03.06.2008 Suurjäätmed saab viia....
29.05.2008 2008.a kevadel ohtlike jäätmete kogumisring
21.05.2008 Eelsorteeritud jäätmete kogumisplatside lahtiolekuajad
27.03.2008 Ohtlike jäätmete kogumisring 2008.a kevadel
04.03.2008 KIK SA Nõukogu otsustas
29.11.2007 Taaskasutatavate jäätmete asukohad
27.11.2007 Jõgevamaal eelsorteeritud jäätmete kogumispunktid
23.11.2007 Taaskasutatavate jäätmete asukohad
07.11.2007 Projekt sai heaks kiidu
01.11.2007 Jogeva valla ohtlike jäätmete kogumisring, 03.11.2007
01.11.2007 Ohtlike jäätmete kogumisring, Saare vallas 04.11.2007
28.10.2007 Ohtlike jäätmete kogumisring
 

  by hansanet