Avaleht | Sisukaart  
  Vara vallas ohtlike jäätmete kogumisring 2016.a sügisel

SA KIK projekt nr 12512 ,,Vara vallas ohtlike jäätmete kogumisring 2016.a sügisel".Toodi 0,527 t ohtlikke jäätmeid. Toodi vähem kui planeeritud. Kõige rohkem toodi värve, lakke ja liime (349 kg), ohtlikke aineid sisaldavaid pakendeid (89 kg), vanaõli (26 kg) ja ülejäänud toodi alla 20 kg, nt pestitsiite, fotokemikaale jne. 

  by hansanet