Avaleht | Sisukaart  
  Jõgeva vallas ohtlike jäätmete kogumisring 2016.a sügisel

SA KIK projekt nr 12295 ,,Jõgeva vallas ohtlike jäätmete kogumisring 2016.a sügisel". Toodi 4 t ohtlikke jäätmeid, sh põllumajanduskemikaale 0,028 t, saastunud pakendid 0,177 t, happeid 0,007 t, fotokemikaale 0,033 t, luminestsentslambid 0,155 t, vanaõli 0, 144 t, värvid,õlid, liimid 3,435 t, patareid 0,027 t, ravimid 0,033 t 

  by hansanet