Avaleht | Sisukaart  
  2012.a

Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse toetusel

2012. aastal:

 

Jaanuaris lõpetati projekt "MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmele, Alatskivi vallale, biolagunevate jäätmete konteineri soetamine", mille käigus soetati ja paigaldati biolagunevate jäätmete konteiner Alatskivi kalmistule.

2012. a kevadel viidi läbi projekt "Keskkonda säästva suhtumise kujundamine MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna noorte seas 2012. aasta kevadel", mille käigus 7 kooli õpilased üritasid kaardistada prügistatud kohti oma kodukohas ja viidi läbi õppereisid Tartusse ohtlike jäätmete käitluskohta ning Räpina paberivabrikusse.

"Ohtlike jäätmete kogumisring MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse territooriumil 2012.a kevadel"

Osa võtsid Alatskivi ja Vara vald Tartumaalt ning Jõgeva, Palamuse, Saare ja Torma vald Jõgevamaalt. Kokku koguti 4,4 tonni ohtlikke jäätmeid. 

  by hansanet