Avaleht | Sisukaart  
  2011.a

Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse toetusel

2011. aastal:

viidi kevadel koolides läbi projekt "Jäätmealased plakatid MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse piirkonna koolidele".

Kõikides piirkonna koolides viidi läbi jäätmealane küsitlus, saamaks teada, kui palju teavad õpilased vanuses 14-19 aastat, igapäevasest jäätmekäitlusest ja globaalsetest jäätmeprobleemidest. Peale küsitluste läbitöötlemist koostati 5 plakatist koosnev sari, mis tutvustab õpilastele jäätmeäitlust, rõhuasetusega neile probleemidele, mis tulid välja küsitluse tulemustest. Plakatid trükiti nii eesti- kui vene keeles.
 

"Ohtlike jäätmete kogumisring MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse territooriumil 2011.a kevadel"

Osa võtsid Alatskivi ja Vara vald Tartumaalt ning Jõgeva, Palamuse, Saare ja Torma vald Jõgevamaalt.

Kokku koguti üle 6 tonni ohtlikke jäätmeid.

"MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikme, Avinurme valla, eelsorteeritud jäätmete kogumisplatsile ehitusjäätmete konteineri ja soojaku soetamine"

Novembri lõpus täienes Avinurme valla jäätmeplats ehitusjäätmete konteineri ja soojakuga jäätmete vastuvõtja jaoks, seega on nüüdsest Avinurme valla elanikel võimalus ära anda ka kodumajapidamises tekkivaid ehitusjäätmeid.

>>
2011.a 1. jäätmealane plakat eesti keeles
>>
2011.a 1. jäätmealane plakat vene keeles
>>
2011.a 2. jäätmealane plakat eesti keeles
>>
2011.a 2. jäätmealane plakat vene keeles
>>
2011.a 3. jäätmealane plakat eesti keeles
>>
2011.a 3. jäätmealane plakat vene keeles
>>
2011.a 4. jäätmealane plakat eesti keeles
>>
2011.a 4. jäätmealane plakat vene keeles
>>
2011.a 5. jäätmealane plakat eesti keeles
>>
2011.a 5. jäätmealane plakat vene keeles
>>
Jäätmeküsitluse kokkuvõte

 

  by hansanet