Avaleht | Sisukaart  
  Arhiiv

Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Pala, Palamuse, Saare, Torma, Vara valdade ja Mustvee linna ühine jäätmekava avalikustamine

11.08.2009

Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Pala, Palamuse, Saare, Torma, Vara valdade ja Mustvee linna ühine jäätmekava

Valminud on MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmete jäätmekava eelnõu, mille on ühiselt koostanud jäätmehoolduskeskuse liikmed- Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Pala, Palamuse, Saare, Torma, Vara vallad ja Mustvee linn.

Lisaks riiklikest õigusaktidest tulenevate eesmärkide täitmisele, on jäätmekavas tähelepanu pööratud ka iga omavalitsuse jäätmekäitlusalastele probleemidele ning nende võimalikele lahendustele. Elanike jaoks on olulisemad jäätmekavas käsitletavatest teemadest biolagunevate jäätmete kogumine, samuti sorteeritud jäätmete üleandmisvõrgustiku täiendamine. Jäätmekava on olulisele kohale seadnud ka tegevused korraldatud jäätmeveo toimimise parandamiseks. Iga omavalitsuse jaoks on oluline, et korraldatud jäätmevedu toimiks sujuvalt ning arusaamatusi tekiks vähem. Elanikel on võimalik avalikustamise jooksul tutvuda ka kevadel 2009 läbiviidud jäätmeküsitluse tulemustega.

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmete jäätmekavaga on võimalik tutvuda alates 1. septembrist kõigi omavalitsuste ruumides ja kodulehtedel. Aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kohalikule omavalitsusele kuni avalike arutelude päevani.

Igas omavalitsuses toimuvad avalikud koosolekud, kus kõigil soovijail on võimalik esitada küsimusi ja ettepanekuid. Koosolekud toimuvad:
Jõgeva Vallavalitsuse saalis 14. septembril kell 10.00.
Palamuse rahvamajas 14. septembril kell 13.00.
Alatskivi Vallavalitsuse saalis 15. septembril kell 13.00.
Pala Vallavalitsuse saalis 15. septembril kell 16.00
Vara Vallavalitsuse saalis 15. septembril kell 18.00.
Mustvee kultuurimajas 16. septembril kell 13.00.
Torma rahvamajas 16. septembril kell 15.00.
Avinurme Vallavalitsuse 30. septembril kell 13.00
Saare Vallavalitsuse saalis 30. septembril kell 16.00.

Ootame aktiivset osavõttu avalikest aruteludest!
 
 

  by hansanet