Avaleht | Sisukaart  
  Uudised

Peipsiääre vallas Pala ja Peipsiääre piirkonnas korraldatud jäätmevedu alates 01.10.2018

14.07.2018

Lugupeetud Peipsiääre valla Pala ja Peipsiääre piirkonna elanik ja ettevõtja
 
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi korraldatud jäätmeveo hange eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Peipsiääre valla Pala ja Peipsiääre piirkonnale segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS, kes tegi soodsaima pakkumuse. Alates 01.oktoobrist 2018 on korraldatud jäätmeveopiirkond kogu Peipsiääre valla Pala ja Peipsiääre piirkond, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Kohustust ei ole jäätmeluba ja kompleksluba omavatel jäätmevaldajatel. Kui kinnistul ei elata, kinnistut ei kasutata või kasutatakse seda ainult periooditi (sh suvila omanikud), siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele taotluse jäätmeveost vabastamiseks. Vabastusest anda teada Peipsiääre Vallavalitsusele. Vallavalitsus võib vabastada suveperioodil kasutatava kinnistu jäätmevaldaja 1.oktoobrist kuni 30.aprillini. Lepinguperiood on 01.10.2018-30.09.2021. Antud ajavahemikul peavad nimetatud piirkondade elanikud ja ettevõtted andma segaolmejäätmed käitlemiseks Eesti Keskkonnateenused AS-le (teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub antud perioodil õigus nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid koguda ja käidelda). Vedaja saadab kõikidele registrisolevatele jäätmevaldajatele, v.a pikaajalise vabastusega kinnistute omanikele, vähemalt kuu enne uue korraldatud jäätmeveo perioodi algust – korraldatud jäätmeveo (edaspidi KOJV) paketi (infokiri, lepingu/lisa, hinnakiri ja graafik). Ühismahutajate kasutajate puhul saadetakse KOJV pakett ainult esindajale. Korraldatud jäätmeveo kliendi infopäev toimub: 11. septembril kell 17.00 Pala Kultuurimajas ja 12. septembril kell 17.00 Kolkja Rahvamajas. Keskkonnateenused AS esindaja tutvustab korraldatud jäätmeveoga kaasnevaid muudatusi ning vastab Teie küsimustele. Infopäeval on kohapeal võimalik sõlmida ka jäätmeveo lepingut. Varsti saadetakse Teile vedaja poolt teavituskiri ja lepingu lisa postkasti või e-mailile. Teil on võimalik infopäeval ära tuua täidetud leping ja lepingu lisa (kontaktandmed ja allkirjastatud). Teenustasud ühekordse jäätmeveo eest mahuti 1m3 kohta on 13,47 € ilma käibemaksuta ja 1 m3 hind 16,16 € koos käibemaksuga.
 

  by hansanet