Avaleht | Sisukaart  
  Arhiiv

Kasepää ja Lohusuu valdade elanike ning ettevõtjatele

20.04.2017


MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi korraldatud jäätmeveo hange, eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Kasepää ja Lohusuu valdade segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells AS, kes tegi soodsaima pakkumuse.
 
Lepinguperiood on 01.08.2017-30.09.2021. Antud ajavahemikul peavad nimetatud piirkondade elanikud ja ettevõtted andma segaolmejäätmed käitlemiseks Ragn-Sells AS-le (teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub antud perioodil õigus nimetatud piirkonnas segaolmejäätmeid koguda ja käidelda). Hiljemalt juunikuu lõpuks saadab vedaja lepingu koos lisadega (lepingu lisa, hinnakiri, graafik, teavitus) kõigile registrisse kantud jäätmevaldajatele. Juulikuu esimesel poolel toimub infopäev, mille toimumisajast ja –kohast teavitatakse valla kodulehel. Teenustasud ühekordse jäätmeveo eest mahuti 1m3 kohta on 13.58 € ilma km-ta. MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
 

  by hansanet