Avaleht | Sisukaart  
  Arhiiv

NB! Korraldatud jäätmeveo vabastuste kohta

31.12.2014

Tulenevalt Jäätmeseadusest (§ 69) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Seetõttu palume isikutel, kes on saanud korraldatud jäätmeveo vabastuse ja nimetatud kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud, esitada oma Linna-/ Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2015. a sellekohane kirjalik kinnitus. Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2015 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
 

  by hansanet